รู้จักลูกค้าให้ลึกยิ่งกว่าคนอื่น

01จำนวนผู้ใช้ facebook กรุงเทพและปริมณฑลของไทย แยกจังหวัด และเพศ ช่วงอายุ 18-64