รู้จักลูกค้าให้ลึกยิ่งกว่าคนอื่น

จำนวนผู้ใช้ facebook กรุงเทพและปริมณฑลของไทย แยกจังหวัด และเพศ ช่วงอายุ 25-34