รู้จักลูกค้าให้ลึกยิ่งกว่าคนอื่น

คนไทย วัยมันส์ ช้อปกระจายในโลกออนไลน์

ตัวเลขข้อมูลการสำรวจของหน่วยงาน และสื่อต่างๆ หลายสำนัก ล้วนแสดงสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับการช้อปปิ้งออนไลน์ของคนไทยในยุค Social Media ที่มีมูลค่าสูงกว่า 8 แสนล้านในปี 2560 และคาดการณ์ว่าอาจจะทะลุหลักล้านล้านบาทในปี 2561

ETDA เคยเผยผลสำรวจกิจกรรมที่คนไทยชอบทำบนโลกออนไลน์ โดยมีการช้อปปิ้งออนไลน์ เป็นกิจกรรมยอดฮิต 1 ใน 5 และคาดว่ามูลค่าอีคอมเมิร์ซในปี 2560 ที่ผ่านมา คือ 2.5 – 2.6 ล้านล้านบาท แต่หากคิดเฉพาะอีคอมเมิร์ช ที่เป็น B2C จะมีมูลค่า 8 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ชทั้งหมด โดยนักช้อปออนไลน์กลุ่มสำคัญ คือ คน Gen Y ที่มีอายุ ระหว่าง 17 – 36 ปี

ขณะที่การรวบรวมข้อมูลจาก Facebook Audience Insights โดย Digital Business Consult ใน Thailand Facebook Users Insights 2018 พบว่าคนไทยที่ใช้ Facebook จำนวน 45 ล้านบัญชี ช่วงอายุระหว่าง 18 – 64 ปี ที่ระบุความสนใจ “การช้อปปิ้งออนไลน์” มากถึง 23.85 ล้านบัญชี หรือคิดเป็นร้อยละ 53.01 ของผู้ใช้ Facebook ชาวไทยทั้งหมด แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 10.52 ล้าน และเพศหญิง จำนวน 13.33 ล้านบัญชี โดยแต่ละช่วงอายุ มีรายละเอียดตาม Infographic


จาก Infographic ข้างต้นสะท้อนกลุ่มผู้สนใจการช้อปปิ้งออนไลน์ ในช่วงอายุ 18 – 24 และ 25 – 34 ปี เป็นสองกลุ่มอายุที่สนใจการช้อปปิ้งออนไลน์สูงกว่าช่วงอายุอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจของ ETDA ที่ระบุว่า คน GenY คือ กลุ่มนักช้อปออนไลน์ที่สำคัญในประเทศไทย

เจาะลึกความสนใจการช้อปปิ้งออนไลน์ และกลุ่มความสนใจอื่นๆ อีกกว่า 100 ความสนใจ ที่จำแนกตามช่วงอายุ การศึกษา สถานภาพ และลงลึกเป็นรายจังหวัดได้ใน e-Book Thailand Facebook Users Insights 2018

พิเศษ สั่งซื้อ Thailand Facebook Users Insights 2018 วันนี้ ถึง 30 มีนาคม 2561 เพียง 3,000 บาท จากปกติ ราคา 5,000 บาท

รายละเอียด และสั่งซื้อที่ https://goo.gl/jG3bmn