รู้จักลูกค้าให้ลึกยิ่งกว่าคนอื่น

#deletefacebook ไม่กระทบคนไทย ใช้ Facebook

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นับเป็นช่วงพระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก กับ Facebook อย่างหนัก เพราะความน่าเชื่อถือที่หดหายไปเมื่อเกิดกระแสช่าวข้อมูลผู้ใช้ Facebook กว่า 50 ล้านบัญชี ถูก “Cambridge Analytica” นำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจที่ปรึกษา และอาจจะมีความเชื่อมโยงกับการนำไปใช้ประโยชน์ในการรณรงค์หาเสียงประธานาธิบดีสหรัฐ อเมริกา ของ Donald Trump และ BREXIT ของอังกฤษ !!!!

โดยที่ Mark Zuckerberg, CEO ของ Facebook ออกมายอมรับ และแถลงขอโทษต่อเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมกับออกมาตรการป้องกันข้อมูล ทั้งการตรวจสอบ Application ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของ Facebook และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของ Programmer ให้ดียิ่งขึ้น

แต่คำแถลงขอโทษ และมาตรการปัองกันข้อมูลของ Facebook ไม่สามารถลดกระแสกดดันของสังคมได้ เห็นได้จาก Hashtag #deletefacebook ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว และมีบุคคลชั้นนำจำนวนมากเข้าร่วม Campaign ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ไม่เว้นแม้แต่ Elon Musk, CEO แห่ง Tesla และ SpaceX ซึ่งประกาศปิดบัญชี Facebook ทั้งของส่วนตัว รวมถึง Tesla และ SpaceX ไปแล้วเช่นกัน

#deletefacebook จะมีผลกระทบ และสร้างกระแสลบบัญชี Facebook ในผู้ใช้ชาวไทย หรือไม่? … และจะส่งกระทบต่อ Social Media Marketing และ Social Commerce ของนักการตลาด และผู้ประกอบการไทยหรือไม่? …

หากสังเกตความเคลื่อนไหว และกระแส #deletefacebook ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของประเทศไทย ไม่รุนแรงหรืออาจจะกล่าวได้ว่าไม่มีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทยเลย เพราะจากการตรวจสอบ Facebook Audience Insights แล้ว ยังพบว่าผู้ใช้ Facebook ช่วงอายุ 18 – 64 ปี ในประเทศไทย ยังมีจำนวน 45 ล้านบัญชี โดยเป็นชายร้อยละ 51 และหญิงร้อยละ 49

ส่วนหนึ่งของปรากฎการณ์ข้างต้น อาจจะเป็นเพราะผู้คนในโลกตะวันตก ให้ความสำคัญกับสิทธิและความเป็นส่วนตัว … สูง

ดังนั้น นักการตลาด และผู้ประกอบการ ในกลุ่มที่มีธุรกิจ Online ผ่าน Social Media อย่าง Facebook คงไม่ต้องกังวลไปกับกระแส #deletefacebook ของผู้ใช้ชาวไทย แต่ควรหาความรู้ที่จะทำให้กิจกรรมการตลาด Online มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยกลยุทธ์ที่สำคัญ คือ การรู้จักที่จะใช้เครื่องมือ Online ต่างๆ ให้เป็น ให้เข้าถึง Insights ของลูกค้าให้ได้นั่นเอง

และสำหรับผู้ใช้ Facebook ชาวไทย ที่ต้องการปกป้องความเป็นส่วนตัวในโลก Online โดยที่ไม่ต้องปิดกั้นตนเอง หรือลบปัญชี Social Media ต่างๆ เพียงแค่ปิดระบบ Location, ยกเลิกการอนุญาตให้ Application ต่างๆ เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวใน Social Media ของคุณ และแก้ไข หรือ “ลบ” ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ใน Social Media