รู้จักลูกค้าให้ลึกยิ่งกว่าคนอื่น

รู้ให้จริง และใช้เครื่องมือ Online ให้เป็น … ด้วยหลักสูตร Customer Insight for Digital Marketing

การรู้ Insights ของลูกค้า เป็นสิ่งที่นักการตลาด และผู้ประกอบการทุกคน ล้วนต้องการทราบ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนและกลยุทธ์การตลาดที่เข้าถึง เข้าใจ และชนะใจลูกค้าได้ในที่สุด

ปัจจุบันมีเครื่องมือ Online ต่างๆ จำนวนมาก ที่นักการตลาด และผู้ประกอบการ สามารถศึกษา และประยุกต์ใช้ เพื่อการรู้ Insights ของลูกค้าได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ จากสื่อ Online ต่างๆ ที่มีผู้ใช้จำนวนมาก ทั้ง Facebook, Google และ YouTube ที่นักการตลาดและผู้ประกอบการจำนวนมากรู้จักเป็นอย่างดี หากแต่เครื่องมือเหล่านี้ ต้องการผู้รู้ที่จะวิเคราะห์ ศึกษา เพื่อการนำข้อมูลที่สื่อ Online เหล่านี้ จัดเก็บจากผู้ใช้จำนวนมาก มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของตน

หลักสูตร Customer Insight for Digital Marketing โดย ดร.อุดมธิปก (โดม) ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด และอุปนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับนักการตลาดและผู้ประกอบการ ที่ต้องการเข้าถึง Insights ของลูกค้าด้วยข้อมูลจาก Facebook, Google และ YouTube เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และเข้าถึง Insights ของลูกค้า กระทั่ง สามารถพัฒนาแผนและกลยุทธ์การตลาดที่ชนะใจลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร Customer Insight for Digital Marketing

  • Facebook Audience Insights … จะเข้าถึง และใช้ประโยชน์จาก Audience Insights ของ Facebook ให้ทราบว่า ใคร? สนใจอะไร? อยู่ที่ไหน? … ได้อย่างไร?
  • Google Keyword Planner & Google Trend เพื่อให้เข้าใจความหมายของ Keyword และจะใช้ Key Word กับ Analytics ของ Google ให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินกิจกรรมการตลาดของคุณได้อย่างไร?
  • YouTube Analytics คือ อะไร? และสำคัญอย่างไร? กับการพัฒนา Contents ในปัจจุบัน

วิทยากร
            ดร.อุดมธิปก (โดม) ไพรเกษตร
            กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด
อุปนายก สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

วัน เวลา และสถานที่
            วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ระหว่าง 14.00 – 17.00 น.
ณ J-Sharp Future Classroom, Central Ladprao

ค่าใช้จ่าย
            5,500 บาท
พิเศษ รับฟรี e- Book Thailand Facebook Users Insights 2018 (Full Version) มูลค่า 5,000 บาท

สมัคร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
            e-Mail  : [email protected]
Mobile : 061-8989195