รู้จักลูกค้าให้ลึกยิ่งกว่าคนอื่น

Customer Insight ในฟุตบอลโลก 2018

จากบทวิเคราะห์ “ฟุตบอลโลกฟีเวอร์ดัน SME แสนราย ฟินรับทรัพย์ตุงตาข่าย” ของ TMB Analytics ประเมินกระแสเศรษฐกิจ และธุรกิจในไทย ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ที่รัสเซีย พบว่าจะมีแรงหนุนให้ธุรกิจร้านอาหาร ค้าปลีก เครื่องดื่ม สุรา และร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ใน 10 จังหวัดของประเทศไทย มียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าจากช่วงปกติ

การแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ที่รัสเซีย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่มีขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม นี้ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย ได้จัดทำบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับมหกรรมกีฬาไว้อย่างน่าสนใจ คือ

1. คนไทยที่ติดตาม และรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 มีทั้งสิ้น 34 ล้านคน โดยร้อยละ 70 เป็นเพศชายใน GenX และ GenY ซึ่งเกินร้อยละ 50 ของคนในกลุ่มนี้ มีระดับรายได้ปานกลางขึ้นไป ชอบใช้เทคโนโลยี และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ได้ง่าย ที่สำคัญ คือ การใช้จ่ายร้อยละ 30 – 40 เป็นไปเพื่อการท่องเที่ยว และสันทนาการ ซึ่งรวมถึง การบริโภคเครื่องดื่ม นั่นเอง

2. สถิติเฉลี่ยของจำนวนผู้ติดตามรับชมฟุตบอลโลก คู่ละ 1.2 ล้านคน หากเป็นการแข่งขันคู่สำคัญ จำนวนผู้ชมจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.8 ล้านคน

3. ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย จะมี 10 จังหวัดที่มีคนไทยติดตาม และรับชมฟุตบอลโลก 2018 ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น อุดรธานี บุรีรัมย์ นครศรีธรรมราช ศรีสะเกษ ชลบุรี และเชียงใหม่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33 ของทั้งประเทศ

4. มหกรรมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 จึงเป็นโอกาสทองสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันฟุตบอลโลก เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลีก เครื่องดื่ม (สุรา และเบียร์) และแน่นอน คือ ร้านค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่จะสามารถเพิ่มยอดขายได้มากกว่า 2 เท่า จากช่วงปกติ

จากบทวิเคราะห์ และสรุปข้างต้น เมื่อนำมาประมวลกับภาพรวมของผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทย ที่รวบรวมจาก Facebook Audience Insight ใน Thailand Facebook Users Insights 2018 จะพบว่าใน 10 จังหวัด ที่มีผู้ใช้ Facebook ช่วงอายุ 18 – 24 ที่จัดอยู่ในช่วง GenY มีรายละเอียดในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทย ดังนี้

อยากรู้ Insight ของผู้ใช้ Facebook ให้มาก รู้ให้ลึกยิ่งขึ้น Thailand Facebook Users Insights 2018 มีคำตอบที่น่าสนใจให้คุณใช้ประกอบการวางแผนการตลาด Online หรือ Offline เช่น

1. ข้อมูลจำนวนผู้ใช้ Facebook จำแนกตามช่วงอายุ เพศ การศึกษา และสถานภาพครอบครัว เป็นรายจังหวัด ทั่วประเทศไทย ที่จะทำให้คุณประเมินขนาดตลาดเบื้องต้น ก่อนทำการตลาด Online หรือ Offline ได้ชัดเจนขึ้น

2. ข้อมูลพฤติกรรมการใช้ Facebook ของผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทย ทุกจังหวัด

3. ข้อมูลความสนใจต่าง ๆ กว่า 100 เรื่อง ที่จะทำให้คุณรู้ว่าผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทย แต่ละช่วงอายุ เพศ การศึกษา และสถานภาพครอบครัว ที่สนใจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ มีจำนวนเท่าไร? และอยู่จังหวัดอะไร?

สนใจรายละเอียด และสั่งซื้อ e-Book Thailand Facebook Users Insights 2018 ในช่วง Big Mid Year Promotion รับส่วนลดมากกว่า 90% เหลือเพียงเล่มละ 499 บาท (รวม Vat เป็นเงิน 533.93) จากปกติ 5,000 บาท

วิธีสั่งซื้อ และชำระเงิน
1. โอนเงินค่า e-Book Thailand Facebook Users Insights 2018 ตามราคา รวม Vat7%

  • บัญชีออมทรัพย์ นายอุดมธิปก ไพรเกษตร
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว
    บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 206 – 271730 – 2 หรือ
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว
    บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 034 – 8 – 41256 – 6

2. ส่งข้อมูล

  • e-Mail ของคุณ เพื่อใช้รับ e-Book Thailand Facebook Users Insights 2018
  • แนบ Slip Pay-in จัดส่งข้อมูลกลับมาที่ (ทางใด ทางหนึ่ง)

3. รับ Link URL พร้อมรหัสเปิด e-Book Thailand Facebook Users Insights 2018 ที่สั่งซื้อ จาก [email protected]