รู้จักลูกค้าให้ลึกยิ่งกว่าคนอื่น

จำนวนผู้ใช้ Facebook ช่วงอายุ 18-64 ปี แยกตามจังหวัด และเพศ ในกรุงเทพและปริมณฑลของประเทศไทย