รู้จักลูกค้าให้ลึกยิ่งกว่าคนอื่น

แจกฟรี Thailand Facebook Audience Insight 2018

กลับมาอีกครั้ง Thailand Facebook Users Insights 2018 รอบนี้เราไม่ขาย! เรามาแจกกันฟรีไปเลย!

Thailand Facebook Users Insights 2018 คืออะไร?

Thailand Facebook Users Insights 2018 คือ e-Book ที่นำข้อมูล Audience Insight ของผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทย มาจัดทำนำเสนอในรูปแบบ Infographic ที่ง่ายต่อการศึกษา และประยุกต์ใช้ของนักการตลาดรุ่นใหม่ เพราะช่วยให้ทราบข้อมูลสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน จึงช่วยให้การวางแผนการตลาด ทั้ง Online และ Offline มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแม้แต่การศึกษา เพื่อประกอบการทำ Intent Marketing ได้ด้วยเช่นกัน

Thailand Facebook Users Insights 2018 ประกอบด้วยอะไรบ้าง
หมวด 1 ประชากรศาสตร์ (Demographic) ที่ทำให้ทราบจำนวนผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทย และรายจังหวัด จำแนกตามช่วงอายุ การศึกษา และสถานภาพครอบครัว ที่จะช่วยให้นักการตลาดสามารถประเมินขนาดของตลาด จากจำนวนผู้ใช้ Facebook ในแต่ละภูมิภาค หรือรายจังหวัดได้

 

Download

หมวด 2 พฤติกรรม (Behavior) รูปแบบการใช้ และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทย และรายจังหวัด ที่จะเป็นดัชนีวัดประสิทธิภาพการทำการตลาด Online ผ่าน Facebook ของนักการตลาด Online ได้
Download

หมวด 3 ความสนใจ (Interest) เป็นการประมวลข้อมูลผู้ใช้ Facebook ตามความสนใจต่างๆ ที่แบ่งเป็น 5 กลุ่ม รวมมากกว่า 100 ความสนใจ โดยจำแนกข้อมูลแต่ละความสนใจตามหลักประชากรศาสตร์ ตามช่วงอายุ การศึกษา สถานภาพครอบครัว ทั้งในระดับประเทศ และรายจังหวัดทุกจังหวัด ที่จะทำให้นักการตลาด Online ประเมินขนาดของตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของคุณในเบื้องต้นได้ เช่น ให้ทราบผู้ชายในจังหวัดเชียงใหม่ ที่แต่งงานแล้ว และสนใจรถยนต์ SUV มีจำนวนเท่าไร? เป็นต้น

หมวด ผู้ใช้ Facebook กับความสนใจ (ภาพรวม)
Download
หมวด ผู้ใช้ Facebook กับความสนใจ (สินค้าหรูหรา)
Download
หมวด ผู้ใช้ Facebook กับความสนใจ (ห้างสรรพสินค้า)
Download
หมวด ผู้ใช้ Facebook กับความสนใจ (กระเป๋าถือ)
Download
หมวด ผู้ใช้ Facebook กับความสนใจ (เสื้อผ้าเด็ก)
Download
หมวด ผู้ใช้ Facebook กับความสนใจ (นาฬิกา)
Download
หมวด ผู้ใช้ Facebook กับความสนใจ (รองเท้า)
Download
หมวด ผู้ใช้ Facebook กับความสนใจ (เสื้อผ้าเด็ก)
Download
หมวด ผู้ใช้ Facebook กับความสนใจ (นาฬิกา)
Download
หมวด ผู้ใช้ Facebook กับความสนใจ (ของเล่น)
Download
หมวด ผู้ใช้ Facebook กับความสนใจ (น้ำหอม)
Download
หมวด ผู้ใช้ Facebook กับความสนใจ (สปา)
Download
หมวด ผู้ใช้ Facebook กับความสนใจ (เครื่องสำอาง)
Download
หมวด ผู้ใช้ Facebook กับความสนใจ (คูปอง)
Download
หมวด ผู้ใช้ Facebook กับความสนใจ (ช็อปปิ้งออนไลน์)
Download
หมวด ผู้ใช้ Facebook กับความสนใจ (ร้านขายสินค้าลดราคา)
Download
หมวด ผู้ใช้ Facebook กับความสนใจ (ร้านข้ายเสื้อผ้า)
Download

ข้อมูล Thailand Facebook Users Insights 2018 น่าเชื่อถือหรือไม่?
รู้ไหมว่าช่วงปี 2018 เป็นช่วงที่พีกที่สุดของผู้บริโภคเกี่ยวกับ Digital Marekting เนื่องจากนี่เป็นช่วง Transformation อย่างเต็มรูปแบบของการสื่อสารออนไลน์ และยังเป็นครั้งแรกที่สื่อดิจิทัลเบียดแทรงสื่อยุคเก่าขึ้นมาตีคู่กับสื่อโทรทัศน์ จนกลายเป็นสัญญาณสำหรับนักการตลาดออนไลน์ให้ทุกคนต้องปรับตัว และเข้าสู่ยุคของ Big Data & Analytics อย่างแท้จริง Customers Insights จึงได้รวบรวมพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งหมดในช่วงการเปลี่ยนแปลงสำคัญแห่งยุคมาไว้ที่นี่แล้ว กับ “ข้อมูล Thailand Facebook Users Insights 2018” ซึ่งเราแจกให้ดาวน์โหลดได้ฟรี!