รู้จักลูกค้าให้ลึกยิ่งกว่าคนอื่น

3 เทรนด์การตลาดที่ได้รับความนิยมในปี 2020

       ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักการตลาด นักธุรกิจต่างติดตามเทรนด์การตลาดมาอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับ Technology หรือ Data และทำให้บริษัทตื่นตัวที่จะพัฒนาด้านการตลาดและนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ เช่น Digital Media แพลตฟอร์มใหม่ ๆ ที่ช่วยสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังเห็นความสำคัญของ Big Data นำมาวิเคราะห์และทำ Dashboard หรือนำ Data Visualization มาสนับสนุนการทำงาน เป็นต้น 

เพื่อให้เราสามารถปรับตัวในยุค Data is the new oil เรามาอัปเดต 3 เทรนด์การตลาดที่ได้รับความนิยมในปี 2020 กันเลย

1.Insights-driven marketing

หากทุกวันนี้คุณยังทำการตลาดแบบ Mass Market ที่ยังครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ขายไม่เลือก มันอาจจะทำให้ธุรกิจของคุณเจ๊งได้ เนื่องจากว่าปัจจุบันลูกค้ามีความซับซ้อนมากขึ้น มีความต้องการที่มากขึ้น ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการขาย ถ้าเราขายแล้วธุรกิจไม่เติบโต ยอดขายแย่ลง ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในการขายสินค้า เราควรหาข้อมูลแล้วว่ายอดขายตกลงจากกลุ่มไหน หรือช่องทางไหน และในทางกลับกับ หากสินค้าของคุณขายดีคุณก็ควรมีข้อมูลสนับสนุนว่ากลุ่มลูกค้าที่คุณขายดีคือกลุ่มใด ลูกค้าชอบอะไร หรือขายดีผ่านช่องทางไหน เพื่อจะได้นำข้อมูลมาพัฒนาธุรกิจต่อไป

2.Lifecycle Marketing 

Lifecycle marketing แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ Reach, Act, Convert และ Engage การใช้ Lifecycle marketing จะทำให้เรารู้ว่า Customer Journey ของลูกค้ามีอะไรบ้าง เป็นการเข้าใจวงจรชีวิตของลูกค้า รู้ว่าใครเป็นกลุ่มเป้าหมาย มีพฤติกรรมอย่างไร ดังนั้นจึงจะมี insight ที่สามารถนำมาวิเคราะห์และกำหนดแผนการตลาดที่เหมาะสมได้ รวมถึงสื่อที่จะใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าด้วย

3.Conversational Marketing

การสนทนาระหว่างลูกค้าและธุรกิจ เมื่อก่อนใช้คนในการตอบกลับไปยังลูกค้า แต่ในยุคดิจิทัล เราสามารถสนทนากับลูกค้าโดยไม่ต้องผ่านคนแล้ว เพราะมีปัญญาประดิษฐ์ที่เพียบพร้อมที่ถือเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในขณะนี้ หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงว่าจะมาเป็นกระแสหลักภายใน 2-5 ปีข้างหน้า ซึ่งการตลาดสนทนาแบบนี้เป็นวิธีที่เร็วและดีที่สุดในการพูดคุยกับลูกค้าได้แบบเรียลไทม์

แม้ว่าผู้ประกอบการไม่มีเทคโนโลยี AI ที่สามารถนำมาใช้ในการทำ Conversational Marketing ได้แต่เราสามารถนำเทรนด์การตลาด หรือแนวคิดนี้มาใช้ได้ โดยเราต้องสร้างสื่อที่เหมาะสมกับอารมณ์ ความรู้สึก และความต้องการของลูกค้าในขณะนั้น เพื่อให้ลูกค้าอยากพูดคุยกับคุณ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสนใจในสินค้าหรือบริการ ตลอดจนเกิดเป็นยอดขายต่อไป

อยากให้องค์กรธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จในปีนี้ ลองนำเอาเทคนิคการตลาดที่เป็นเทรนด์อยู่ ไปปรับใช้ในองค์กรของคุณดูสิ !