รู้จักลูกค้าให้ลึกยิ่งกว่าคนอื่น

Facebook x Instagram x Google แบนโฆษณา หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

การแพร่ระบาดของ Corona Virus หรือ Covid-19 ส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนกไปทั่ว สินค้าประเภทที่ช่วยป้องกันโรคได้อย่างหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก จนอาจมีคนฉวยโอกาสด้วยการลงขายสินค้าประเภทนี้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เนื่องจากโคโรน่าไวรัสส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมสั่งของอุปโภคบริโภคผ่านทางออนไลน์มากขึ้นโดยไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนให้เกิดความเสี่ยง เพื่อป้องกันการตั้งราคาขายเกินจริง (โก่งราคาสินค้า) ตลอดจนการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เช่น หน้ากากนี้ใส่แล้วป้องกันโควิด-19 ได้ 100% เป็นต้น ทางเฟซบุ๊กจึงออกมาเริ่ม แบนโฆษณา หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

Rob Leathern (7 มีนาคม 2563) หัวหน้าฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ของเฟซบุ๊กได้ประกาศผ่านทวิตเตอร์ว่า

“ตอนนี้เราได้แบนโฆษณาและการลงขายสินค้าประเภทหน้ากากอนามันสำหรับการแพทย์แล้ว และกำลังติดตามเกี่ยวกับ Covid-19 อย่างใกล้ชิด และจะอัปเดตนโยบายของเราหากพบเจอผู้ที่พยายามฉวยโอกาสจากสถานการณ์ฉุกเฉินนี้”

ทั้งนี้การแบนหน้ากากอนามัยของเฟซบุ๊กจะมีขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น หลังจากเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมได้เริ่มออกมาปรับใช้นโยบายแบนสินค้าดังกล่าว (เนื่องจากเป็นบริษัทภายใต้เจ้าของเดียวกัน) ทาง Google ก็ได้เริ่มหันมาดำเนินการตามรอยของเฟซบุ๊กด้วยการหันมาแบนการลงโฆษณาขายหน้ากากอนามัยด้วยเช่นกัน

และในอีกประมาณ 2 สัปดาห์ต่อมา Rob Leathern (20 มีนาคม 2563) ยังได้ทวิตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบนเจลล้างมืออีกด้วยว่า

“นอกเหนือจากหน้ากากอนามัย ขณะนี้เรายังแบนเจลล้างมือ แผ่นเช็ดทำความสะอาด และชุดตรวจสอบ Covid-19 ด้วยตนเอง ในส่วนของโฆษณาและการลงขายสินค้า นี่เป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะช่วยป้องกันการขายสินค้าเกินราคาและพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบที่กำลังเกิดขึ้น โดยเราจะจัดการปรับระบบโฆษณาอัตโนมัติภายในสัปดาห์หน้า และหากพบเจอออแกนิคโพสต์ที่ฉกฉวยโอกาสเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วยล่ะก็ เราก็ดำเนินการลบด้วยเช่นกัน”

Insight ของผู้บริโภคเกี่ยวกับความต้องการซื้อหาหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยป้องกันโรค Covid-19 ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อาจเป็นโอกาสทางทางธุรกิจก็จริง แต่มีผู้ค้าบางรายที่ฉวยโอกาสจากผู้บริโภคในยามที่สินค้าขาดแคลน ทาง Facebook, Instagram และ Google ต่างเล็งเห็นในจุดนี้จนออกมาตรการมาเพื่อป้องกันการประกาศขายสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานแพลตฟอร์มอย่างรุนแรงในช่วงเวลาวิกฤตที่เกิดการระบาดของโรคติดต่ออย่างเช่นในปัจจุบัน