รู้จักลูกค้าให้ลึกยิ่งกว่าคนอื่น

Category: Trend

3 เทรนด์การตลาดที่ได้รับความนิยมในปี 2020

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักการตลาด นักธุรกิจต่างติดตามเทรนด์การตลาดมาอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับ Technology หรือ Data และทำให้บริษัทตื่นตัวที่จะพัฒนาด้านการตลาดและนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ เช่น Digital Media แพลตฟอร์มใหม่ ๆ ที่ช่วยสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังเห็นความสำคัญของ Big Data นำมาวิเคราะห์และทำ Dashboard หรือนำ Data Visualization มาสนับสนุนการทำงาน เป็นต้น